top of page

BUURTINVENTARISATIE

Buurtcomité Scharn-West heeft in de maanden juli en december 2020 de buurt - bestaande uit circa 350 huishoudens - geconsulteerd.  Per brief hebben wij aan alle inwoners gevraagd om kansen en aandachtspunten voor Scharn-West aan te dragen. De input uit deze twee consultaties hebben wij verwerkt in een Gebiedsinventarisatie Scharn-West.

VOORBLAD GEBIEDSINVENTARISATIE-1.jpg

Op vrijdag 9 april 2021 heeft een afvaardiging van Buurtcomité Scharn-West deze Gebiedsinventarisatie gepresenteerd, toegelicht en aangeboden aan de heer Bert Jongen, wethouder van Gemeente Maastricht.

 

Sindsdien wordt er door Buurtcomité Scharn-West op verschillende niveaus en met verschillende contactpersonen intensief overleg gevoerd, teneinde alle kansen en aandachtspunten vanuit de Gebiedsinventarisatie te bewaken.

De KANSEN voor Scharn-West zijn in de Gebiedsinventarisatie ondergebracht in de volgende aandachtsgebieden:

  • Koester het groen

  • Ontmoedig het verkeer

  • Voer milieuzones in

  • Maak de omgeving school- en kindvriendelijk

  • Stimuleer de middenstand

  • Een markt voor een markt

  • Oog voor kunst

  • Ga voor een harmonische leefomgeving

  • Pak diverse soorten overlast aan

  • Werk nauw samen

De AANDACHTSPUNTEN voor Scharn-West zijn in de Gebiedsinventarisatie onderverdeeld naar:

 

 

Klik HIER om de Gebiedsinventarisatie Scharn-West te downloaden.

RANDVOORWAARDEN

Buurtcomité Scharn-West heeft in de maanden juli en december 2020 de buurt - bestaande uit circa 350 huishoudens - geconsulteerd.  Per brief hebben wij aan alle inwoners gevraagd om kansen en bedreigingen voor Scharn-West aan te dragen. De input uit deze twee consultaties hebben wij verwerkt in een Gebiedsinventarisatie Scharn-West.

Buurtcomité Scharn-West heeft een document ‘Randvoorwaarden voor een buurt in balans’ opgesteld ter toetsing en beoordeling van bestaande en nieuwe initiatieven in onze buurt. Ten grondslag aan dit document ligt de buurtinventarisatie die wij in juli en december 2020 via consultatie van 350 huishoudens hebben uitgevoerd in en voor stadsdeel Scharn-West in Maastricht.

 

Zie dit document als een dynamisch ‘toetsinstrument’ met randvoorwaarden dat buurtbewoners en buurtcomité kunnen gebruiken om - in het kader van burgerparticipatie - mee te kunnen denken en te kunnen adviseren in de planvorming van nieuwe initiatieven in Scharn-West door zowel private als publieke partijen.

 

Er zijn op drie niveaus voorwaarden geformuleerd, te weten:

· Leefomgeving

· Logistiek en verkeersveiligheid

· Economische ontwikkelingen

 

Klik op onderstaande foto om het document te openen:

SCHARN-WEST-RANDVOORWAARDEN
bottom of page