top of page

ONZE VISIE

Scharn-West is een dynamische buurt waar het goed wonen en leven is.

 

We zien dat steeds meer initiatieven een plek krijgen (toegewezen) in Scharn-West. Van nieuwbouwplannen rondom een Scholencampus tot en met een Skills in de Stad project voor jongeren in de voormalige marechausseekazerne aan de Scharnerweg, en alles wat daartussen zit.

 

Het zijn projecten die allemaal een bepaalde impact hebben op onze buurt, groot of klein, positief dan wel negatief. 

 

Dat is de reden waarom in 2020 Buurtcomité Scharn-West is opgericht. Om een vinger aan te pols te houden bij en mee te beslissen over huidige en toekomstige ontwikkelingen in Scharn-West.  

 

Ons Buurtcomité is in een voortdurende dialoog met Gemeente Maastricht om - vanuit burgerparticipatie -  verbeteringen te bewerkstelligen op het gebied van veiligheid, groen en leefbaarheid.

 

Ons Buurtcomité wil zich inzetten voor burgerparticipatie zoals beschreven in de Omgevingswet die in 2022 van kracht wordt. We willen serieus met de gemeente om tafel en ook echt meedenken en meebeslissen. We zijn trots op onze buurt, en willen actief zorgen dat onze buurt in balans blijft.

Dit is onze visie:

Visie buurtcomité Scharn-West_DEF.png

Scharn-West is volop in ontwikkeling en dat vinden wij geweldig. Wij zijn trots op onze buurt en wonen er graag. Vanuit die betrokkenheid en verbondenheid denken wij graag mee met Gemeente Maastricht in de planvorming van Scharn-West. Wij zijn als het ware de ogen en oren van de gemeente, kennen Scharn-West als geen ander en willen graag helpen bij vragen als:

 • welke initiatieven zijn er al?

 • hoe leeft en beweegt de buurt?

 • welke ontwikkelingen staan eraan te komen?

 • past dit alles wel samen in Scharn-West?

Dat is de reden waarom wij ons hebben verenigd in een Buurtcomité.

randvoorwaarden

Buurtcomité Scharn-West heeft een document met de naam ‘Randvoorwaarden voor een buurt in balans’ opgesteld ter toetsing en beoordeling van bestaande en nieuwe initiatieven in onze buurt. Ten grondslag aan dit document ligt de buurtinventarisatie die wij in juli en december 2020 via consultatie van 350 huishoudens hebben uitgevoerd in en voor stadsdeel Scharn-West in Maastricht.

 

Zie dit document als een dynamisch ‘toetsinstrument’ met randvoorwaarden dat buurtbewoners en buurtcomité kunnen gebruiken om - in het kader van burgerparticipatie - mee te kunnen denken en te kunnen adviseren in de planvorming van nieuwe initiatieven in Scharn-West door zowel private als publieke partijen.

 

Er zijn op drie niveaus voorwaarden geformuleerd, te weten:
• Leefomgeving
• Logistiek en verkeersveiligheid
• Economische ontwikkelingen

 

Het document ‘Randvoorwaarden voor een buurt in balans’ kunt u HIER inzien en downloaden.

Ons buurtcomité

Buurtcomité Scharn-West bestaat momenteel uit de volgende deelnemers:

 

 • Jeanny Engels (Attilaweg), bestuurslid Voorzitter

 • Leanne Houben (Attilaweg), bestuurslid

 • Judith Weijsters (Attilaweg)

 • Babs van Ballegooie (Scharnerweg)

 • Annelies Abelmann (Hunnenweg)

 • Edith Muijsers (Heerdergroenweg)

 • Rick Miltenburg (Mockveld)

 • Arnold Krijgsman (Attilaweg)

 • Michiel Roding (Hunnenweg)

 • Oana Druta (Scharnerweg)

Naast dit comité zijn er ook enkele bewoners uit Scharn-West die adviezen geven en ons comité met raad en daad bijstaan. Tot onze externe adviseurs mogen wij rekenen:

 • Karlijn van der Graaf (Heerdergroenweg)

 • Paul Rutten (Attilaweg)

 • Jeroen Olislagers (Sibemaweg)

 • Luc Coenegracht (Attilaweg)

 • Ben Mordang (Attilaweg)

 • Erik Honée (Attilaweg)

 • Marc Vossen (Hunnenweg)

Wilt u met ons meedenken, heeft u ideeën voor onze buurt, wilt u een bijdrage leveren aan het goed wonen en leven in Scharn-West, neemt u dan CONTACT met ons op.

Buurtcomité Scharn-West maakt deel uit van Buurtnetwerk Scharn.

 

 ​

bottom of page