top of page

Communicatie werkgroep scholencampus

Een van de afspraken die op 5 oktober jongstleden gemaakt is tijdens het 'Scholencampus overleg' met LVO, VISTA, gemeente Maastricht en de betrokken buurtnetwerken is, dat er een communicatie werkgroep zou worden geformeerd. Deze werkgroep moet borgen dat informatie over de mogelijke komst van een scholencampus aan de Groene Loper over en weer tijdig, transparant en eenduidig wordt gecommuniceerd vóórdat er besluiten worden genomen.


Gisteren - donderdag 8 december 2022 - vond een eerste bijeenkomst van deze werkgroep plaats in het Trefcentrum van Wittevrouwenveld in Maastricht.


Aan dit gesprek namen deel:

 • Marc Hendriks (gemeente Maastricht)

 • Judith Egter (gemeente Maastricht)

 • Bibi van der Wouw (gemeente Maastricht)

 • Nika Dings (gemeente Maastricht)

 • Daniela Ghijsen (gemeente Maastricht)

 • Ariane Schut (LVO)

 • Marc Vossen (Buurtcomité Scharn-West)

 • Imco Goudswaard (Buurtnetwerk Wittevrouwenveld)

 • Marie-Louise Knols (Buurtnetwerk Scharn)

 • John Wijenbergh (Belangengroep de Groene Loper)

 • Jos Vandewall (Buurtplatform Heer)

 • Frank van der Zee (Buurtnetwerk Wyckerpoort)


Door gemeente Maastricht werd medegedeeld dat wethouder Manon Fokke - naast wethouder Johan Pas - benoemd is tot mededossierhouder van het scholencampusproject.


Verder werd over diverse punten gediscussieerd en van gedachten gewisseld, is een voorlopige planning besproken en zijn acties vastgelegd met betrekking tot:

 • verdergaand onderzoek scenario 4 locatie scholencampus (grotendeels de Groene Loper - deels Bemelergrubbe)

 • verdergaand onderzoek scenario 5 locatie scholencampus (volledig Bemelergrubbe)

 • communicatie met de buurt

 • de uitkomsten van het onderzoeksrapport van externe commissie Bovens

 • het huisvestingsplan

 • vervolggesprek communicatie werkgroep

De vertegenwoordigers van de buurtnetwerken kijken positief terug op de bijeenkomst.164 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page