top of page

Gesprek wethouder Manon Fokke

Afgelopen vrijdag 17 februari - aan de vooravond van de sleuteloverdracht in verband met carnaval - vond in het prachtige stadhuis van Maastricht op initiatief van ons buurtcomité een overleg plaats tussen wethouder Manon Fokke, mevrouw Nika Dings (team zelfsturing), Jeanny Engels, Leanne Houben en Marc Vossen (allen Buurtcomité Scharn-West) en Marie-Louise Knols (Buurtnetwerk Scharn). Onderwerp van gesprek (hoe kan het ook anders): BURGERPARTICIPATIE.

Eerder voerde Buurtcomité Scharn-West hierover al gesprekken met oud-wethouders Bert Jongen, Vivianne Heijnen en Niels Peters.


Na een hartelijke ontvangst keken we terug op de Stadsronde van 17 januari jl. over burgerparticipatie. Hoe hebben we die ervaren?


Manon Fokke: “Wij hebben binnen de gemeente nog een hele weg te gaan als het gaat over burgerparticipatie. Belangrijk is om eerst onze eigen organisatie beter op orde te hebben om burgerparticipatie goed vorm te geven. Als belangrijke kansen daarbij zien wij:

1. Het gebiedsgericht werken vanaf 2024

2. De reorganisatie binnen de gemeente (700 ambtenaren krijgen een andere functie binnen de gemeente).

Hiermee willen we de verkokering van thema’s tegengaan. Het moet allemaal veel integraler. Daar zijn de burgers ook mee gebaat.”


Marc Vossen: “Tijdens de Stadsronde was het pijnlijk om te horen dat raadsleden zich afvragen wie we vertegenwoordigen en wat de feitelijke meerwaarde is van een buurtnetwerk. Buurtnetwerk en buurtcomité vormen juist een belangrijke schakel voor de gemeente. Wij kennen onze buurt als geen ander. Fijn dat we vandaag hierover een open gesprek kunnen voeren”.


Jeanny Engels: “Belangrijk dat de grote inspanningen die buurtnetwerk en buurtcomité doen ook resultaat opleveren. Burgers steken er veel tijd in en willen vervolgens uiteraard ook de opbrengsten daarvan zien”.


Leanne Houben: “Er zijn meer kansen voor burgerparticipatie dan we nu benutten. Voorbeelden uit mijn werk laten dat zien en worden beloond”.

Marie-Louise Knols: “Belangrijk dat de gemeente goed naar de burgers luistert. Dat gebeurt nu veel te weinig”.


We spreken met elkaar af dat we elkaar opnieuw spreken op 7 april aanstaande. Manon Fokke: “Wat willen burgers in gebiedsgericht werken? Antwoorden op die vraag zijn voor mij een goede opmaat naar gebiedsgericht werken. Hiermee willen we snel aan de slag”.


Op 7 april staan de volgende vragen centraal:

1. Welke vormen van burgerparticipatie zijn mogelijk?

2. Bij welke voorbeelden uit de buurt gaat het mis bij de gemeente? Hoe kunnen we dat beter doen?

3. Welke zaken uit de buurt worden bij ons als buurtcomité en buurtnetwerk gemeld? Belangrijk om die te weten. Soms blijven zaken nu nog onnodig lang liggen.

We danken wethouder Manon Fokke en Nika Dings voor het open en eerlijke gesprek en de kansen die dit biedt voor wérkelijke burgerparticipatie.95 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page