top of page

Overleg gemeente

In de afgelopen twee weken hebben er twee waardevolle gesprekken plaatsgevonden met Gemeente Maastricht.


Zo was Buurtcomité Scharn-West op vrijdag 25 maart te gast in het stadhuis voor een gesprek met wethouder Niels Peeters. Doel van dat gesprek was om burgerparticipatie te bespreken met de opvolger van voormalig wethouder Vivianne Heijnen. Met deze laatste waren in 2021 eerste stappen gezet en concrete afspraken gemaakt over het vormgeven van burgerparticipatie in Maastricht. Van wethouder Niels Peeters wilden wij horen wat de status was van deze afspraken, maar ook wat de zienswijze van de nieuwe wethouder is op burgerparticipatie.


Het was vooral een zeer waardevolle eerste kennismaking en een prettig en enerverend gesprek dat absoluut een vervolg gaat krijgen. We hebben de leden van ons buurtcomité op de hoogte gebracht van alle ins en outs van onze bespreking.


Van links naar rechts: Marc Vossen, Jeanny Engels, Leanne Houben en wethouder Niels Peeters. 

Op maandag 4 april jongstleden stond een andere bespreking in het stadhuis van Maastricht op de agenda. Belangengroep De Groene Loper had daar een gesprek met wethouder Gert-Jan Krabbendam.


In Belangengroep De Groene Loper zijn de buurtnetwerken vertegenwoordigd van de drie buurten die grenzen aan de Groene Loper. In deze zijn dat:


  • Buurtcomité Scharn-West, bestuurslid Marc Vossen

  • Buurtnetwerk Scharn, voorzitter Marie-Louise Knols

  • Buurtnetwerk Wittevrouwenveld, voorzitter Imco Goudswaard

  • Buurtnetwerk Wyckerpoort, voorzitter Wiel Hameleers


Belangengroep De Groene Loper is een initiatief van John Wijenbergh en stelt zich ten doel om de Groene Loper en aangrenzende omgeving leefbaar en (verkeers)veilig(er) te maken en te houden. John Wijenbergh is tevens lid van Buurtcomité Scharn-West.


Het gesprek met wethouder Gert-Jan Krabbendam was een eerste kennismaking en een eerste grote stap om ook hier te komen tot burgerparticipatie; samen met Gemeente Maastricht oplossingen bedenken en aandragen voor huidige en toekomstige problemen en knelpunten.


Enkele toekomstige ontwikkelingen die de Groene Loper fors gaan belasten zijn:

  • de mogelijke komst van een onderwijscampus

  • de komst van een kernkindcentrum

  • de mogelijke komst van een rechtbank

  • de voorgenomen sluiting van de Meerssenerweg en de spoorwegovergang Duitse Poort

  • de bouw van 1100 woningen

Wethouder Gert-Jan Krabbendam was zeer te spreken over het collectief van buurtnetwerken en buurtcomité dat zeer nauw samenwerkt in alle ontwikkelingen op en rondom de Groene Loper.


Belangengroep De Groene Loper kijkt positief terug op de eerste kennismaking met de wethouder. De intentie is uitgesproken om elkaar in de toekomst vaker op te zoeken, te overleggen en op de hoogte te houden.Van links naar rechts: Marie-Louise Knols, Imco Goudswaard, Wiel Hameleers, Marc Vossen, John Wijenbergh en wethouder Gert-Jan Krabbendam.44 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page